Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. december 23-29.

1; Most vasárnap is este fél 5-kor városi gyertyagyújtás lesz a főtéren, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Most vasárnap este 6 órától „last minute”, utolsó pillanatos gyónási lehetőséget biztosítunk a kedves testvéreknek a templom előterében található gyóntatóhelységben. Tisztelettel kérjük, aki csak teheti, végezze el az ünnep előtti szentgyónását.

2; December 24-én, szenteste 17 és 24 órakor lesznek szentmisék. Az éjféli szentmise előtt fél 12-től, Ignácz Péter kántor úr karácsonyi dallamokkal díszített orgonazenével ajándékoz meg bennünket, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; December 25-én, karácsony első napján 00, 08, 10 és 17 órakor lesznek szentmisék. A 8 órai szentmisére külön szeretettel várjuk azon kedves testvéreket, akik teljesítették a lelki adoptációs ígéretüket. A 10 órai szentmise után forralt boros, teázós kötetlen együttlétre várjuk a kedves testvéreket a plébániára.

4; December 26-án, karácsony második napján csak reggel 8 órakor lesz szentmise és 27-én, pénteken pedig nem lesz szentmise.

5; December 29-én, Szent Család vasárnapjának este 5 órakor kezdődő szentmiséjére szeretettel hívjuk a jubiláló házaspárokat. Tisztelettel kérem, hogy az emléklap elkészítése érdekében szíveskedjenek a sekrestyében vagy a plébánián előre bejelentkezni.

6; Január 2-án, csütörtök este 5 órakor tartja következő imaalkalmát a plébánia Szent József imaközössége, mely alkalomra szeretettel hívják a jelenlegi és új tagokat, akik szeretnének közösen imádkozni családjainkért.

7; Hálásan köszönöm azsíros kenyerek elkészítést, a fenyőfánk feldíszítést, a betlehemek felállítását, a felajánlott tartós élelmiszeradományokat, amelyekkel 65 családnak tették szebbé az ünnepét.

Megszakítás