Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. augusztus 5-11.

1; Most vasárnap délután 5 órára közös szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket ide a templomba.

Hitünk főigazságai

A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A „főigazságok”: a hittanulásban használt rövid összefoglalások.


1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk. 

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

Krisztus követéséről

A keresztény élet példája és mértéke, vagyis igazi Törvénye: maga Krisztus. Ő megmutatta szeretetét az Atya iránti ENGEDELMESSÉGBEN. Az Atyával való személyes kapcsolatát az állandó IMÁDSÁGBAN gyakorolta. Megdicsőítette az Atyát SZENVEDÉSÉBEN és halálában, az Atya pedig a teljes önátadásra a Fiú megdicsőítésével válaszolt. Krisztus egész küldetése kinyilvánította Istennek az emberek iránti SZERETETÉT. Ahol járt, jót tett: gyógyított, ételt adott, tanított. Figyelmeztetett az IRGALMASSÁG testi és lelki cselekedeteire, s tudtul adta, miben áll boldogságunk. Végül életét adta áldozatul az emberekért, hogy megmutassa, mennyire szereti Isten a világot. Krisztus tanítása hiteles, ő maga az egyetlen igazi Út, amelyen szeplőtlenül járhatunk.

Megszakítás