Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. augusztus 12-18.

1; Tisztelettel jelezzük a kedves testvéreknek, hogy augusztus 13-án és 14-én, kedden és szerdán délelőtt véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Házban.

2; Augusztus 15-e, Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe, ezen a napon tisztelettel hívjuk a kedves testvéreket az esti 6 órai, ünnepi szentmisére.

3; Augusztus 20-án, Szent István király és az államalapítás ünnepén, felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit szeretettel hívunk a reggel 9 órakor kezdődő ünnepi szentmisénkre, majd az azt követő városi megemlékezésre. Megfelelő időjárás esetén a katolikus templom melletti térre, eső esetén a templomban lesz a ünnepség.

A katolikus hit rövid összefoglalása

A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A „főigazságok”: a hittanulásban használt rövid összefoglalások.

  1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
  2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.
  3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
  4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
  5. Isten kegyelme szükséges az üdvösségre.
  6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
  7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.
  8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 
Megszakítás