Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2018. március 26. – 2018. április 1.

1; Most vasárnaptól, a tavaszi óraátállítás miatt, az esti szentmisék, hétköznap és vasárnap is, 6 órakor kezdődnek. A mai vasárnapon, délután 5 órától szentségimádási órára hívja a kedves testvéreket a Vándor Evangélium Imaközösség.

2; Hétfőn az esti szentmise után szeretettel várom a plébániára a felnőtt szentségi felkészítőre járó testvéreket.

3; A következő férfi imaalkalom most kedden lesz, az esti szentmise és a keresztút után. Szeretném, ha ezen az estén a szentmise utáni keresztút elmélkedéseit férfitestvéreink olvasnák, akik szeretettel csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez, ezen a napon az esti szentmise kezdete előtt, ¾ 6-ra jöjjenek a sekrestyébe.

4; Akik tudnak a környezetükben idős beteg testvérekről, akik szeretnének húsvét előtt szentségekhez járulni, tisztelettel kérem jelezzék, hogy most szerdán délelőtt fel tudjam őket keresni otthonaikban. Utolsó pillanatos szentgyónásokra most szerdán este 7 órától lesz lehetősége a kedves testvéreknek. A templom bejáratánál található gyóntatófülkében állok rendelkezésükre. Továbbá tisztelettel jelzem azt is, hogy a kalocsai főszékesegyházban nagycsütörtökön, nagypénteken, és nagyszombaton reggel 8 órától este 6 óráig szentgyónási lehetőség lesz.

5; Most csütörtökön délelőtt 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a kalocsai főszékesegyházban, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise este 6 órakor fog kezdődni a templomunkban. A szentmise után egy órás virrasztás kezdődik majd a templomban.

6; Pénteken este 5 órától keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban, melyre mindenkit szeretettel hívunk. A keresztút elmélkedéseit a képviselő testületünk tagjai vezetik. A nagypénteki szertartás este 6 órakor fog kezdődni. Az esti szertartás után kezdjük imádkozni az isteni irgalmasság kilencedet.

7; Nagyszombaton reggel 8 órától, az isteni irgalmasság kilencedének imádkozásával kezdődik és délután 4 óráig szentségimádásra és szentsír látogatásra lesz lehetőség. Aki tud egy-egy órát vállalni, azt tisztelettel kérem, jelentkezzen a sekrestyében. A feltámadási szentmise este 8 órakor fog kezdődni.

8; Húsvét vasárnap reggel 8, délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék. A reggeli szentmisén végezzük az ételszentelés szertartását, az esti szentmise után pedig az isteni irgalmasság kilencedét imádkozzuk. Húsvét hétfőn csak reggel 8 órakor lesz szentmise és isteni irgalmasság kilenced.

9; Már most jelzem a kedves testvéreknek, hogy április 15-én, vasárnap délután 4 órakor német szentmise lesz itt a templomunkban, melyre külön szeretettel hívjuk a német nemzetiségi kötődéssel rendelkező kedves testvéreket.

10; Hálásan köszönöm, a Szentföldön élő keresztények megsegítésére gyújtott perselyadományokat, és a templombúcsún nyújtott segítségüket.

11; Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ebben a hónapban ünnepelték a születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat.

Megszakítás