Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2018. július 9-15.

1; Hálásan köszönöm a múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtés alkalmával adott adományaikat. Köszönöm szépen a templomnak ajándékozott cserepes virágokat. Köszönöm szépen a templomi párnák varrását, igazítását. Köszönöm szépen az ifjúsági dicsőítés előkészítését, megtartását, a fiatalok megvendégelésében nyújtott segítséget.

2; Elkészült a katolikus temetőben az újra temetett személyek síremléke, illetve egy emlékhely, ahol gyertyát gyújthatnak, virágot helyezhetnek el azoknak, akik messze idegenben nyugszanak, akikért már külön nem imádkozik senki, akiket nem engedtek megszületni, és akik áldozattá lettek. Köszönöm szépen mindenkinek az emlékművek megvalósításához nyújtott anyagi segítségét. Külön köszönöm Tömör János bácsinak az emlékhelyhez felajánlott 4 szürke gránitot. Köszönöm Matheisz Péternek és családjának a nagyobb összegű anyagi támogatást.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű Kiss Tamás görög katolikus vőlegény, Kiss Miklós és Szalai Edit fia, valamint a kiskunhalasi születésű Aszódi Daniella római katolikus menyasszony, Aszódi János és Kass Mária leánya között. Kérem, a kedves testvéreket imádkozzanak az ifjú párért, hogy Isten áldása őrizze őket meg egymás iránti szeretetben.

4; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű Fuchs Attila római katolikus vőlegény, Fuchs Attila és Csaba Tünde fia, valamint a bulgáriai Varna-ban született Todorova Silviya ortodox menyasszony, Todorov Todor Ivanov és Todorova Hristinka Nikolova leánya között. Kérem, a kedves testvéreket imádkozzanak az ifjú párért, hogy Isten áldása őrizze őket meg egymás iránti szeretetben.

Megszakítás