Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2017. szeptember 25. – 2017. október 1.

1; Ezen a hétvégén van Szentírás vasárnapja, ezért ma délután 5 órától szentségimádási órára hívjuk a Vándor Evangélium Imacsoportok tagjait, illetve mindazokat, akik szívesen csatlakoznának a bibliaolvasók közösségéhez. Az esti szentmisét a csoportok tagjaiért ajánljuk fel, és a szentmise után szeretettel hívjuk a jelenlegi és a jövőbeli tagokat is egy rövid megbeszélésre a közösségi terembe.

2; Mindenkinek hálás szívvel köszönöm a Gyergyószárhegyi Kájoni János Gyermekotthonnak felajánlott adományaikat, amellyel tanúságot tettek nagylelkűségükről.

3; A Szakrális Művészetek Hete alkalmából Kunné Paulusz Györgyi ikonfestő munkásságából nyílt kiállítás a templomunkban, ami október 1-ig tekinthető meg a szentmisék előtt, illetve hétköznapokon reggel 8 és déli 12 óra között. Az elmúlt évekhez hasonlóan, akinek van lehetősége 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérném, iratkozzanak fel a sekrestyében. Az elmúlt heti segítséget hálásan köszönöm.

4; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű Györk Tamás evangélikus vőlegény, Györk Ernő és Marosi Ildikó Erzsébet fia, valamint a kiskunhalasi születésű Kovács Ivett római katolikus menyasszony, Kovács Zsolt János és Balogh Erika leánya között. Imádkozzunk az ifjú párért, hogy Isten áldása őrizze őket meg egymás iránti kölcsönös hűségben és szeretetben.

5; Jövő vasárnaptól, október 1-től, az esti szentmisék hétköznap és vasárnap is egyaránt 5 órakor kezdődnek. Az októberi rózsafüzér imádságok az esti szentmisék után lesznek, kivétel az elsőpéntek és elsővasárnap, amikor a szentségimádás alatt végezzük el.

6; Október 3-án, kedden este 7 órára szeretettel hívom azokat a felnőtt testvéreket, akik korábban nem részesültek a keresztség, bűnbánat, eucharisztia vagy a bérmálás szentségében és most szeretnének az Istennel való kapcsolatukban ilyen módon is megerősödni.

7; Október 6-án, pénteken este fél 7-re szeretettel hívom a középiskolás, egyetemista korosztályú fiatalokat, akik a keresztény életformában szeretnének elköteleződni, ezért kérik a bérmálás szentségében, a Szentlélek ajándékaiban való részesedést.

8; Október 13-án, pénteken országos zarándoklat lesz a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére szentelt templomnál. Akik szeretnének eljönni, szíveskedjenek a sekrestyében feliratkozni.

9;  Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik ebben a hónapban ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat. Isten éltesse őket.

Megszakítás