Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2017. április 10-16.

1; Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományaikat, mellyel a Szentföldön élő keresztényeket segítették.

2; Nagyhétfőn reggel 8 órakor lesz a szentmise, majd utána 9 órától a templom húsvéti takarítása, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Nagykedden az esti szentmise után keresztúti ájtatosságot végezünk a templomban.

4; Tisztelettel kérném a családokat, ha van környezetükben idős, beteg családtag, aki szeretne szentségekhez járulni, szíveskedjenek jelezni, mert április 12-én, nagyszerdán délelőtt keresném fel őket otthonaikban.

5; Akik még nem végezték el húsvéti szentgyónásukat, azoknak szeretettel ajánlom a figyelmébe a következő időpontot: nagyszerdán este 6 órától a Jeremiás siralmait végezzük, majd utána lehetőségük lesz a szentgyónásaik elvégzésére.

6; Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána Jeremiás siralmait végezzük és egy órás imavirrasztást tartunk a templomban.

7; Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 8 órakor a zsolozsma olvasmányos imaóráját, és a reggeli dicséretet imádkozzuk a templomban. Este fél 6-től keresztúti ájtatosság vezetnek az egyházközség képviselő testületének tagjai, 6 órától az Úr szenvedésének ünneplése majd Jeremiás siralmai.

8; Nagyszombaton reggel 8 órakor kihelyezzük az Oltáriszentséget, majd a zsolozsma olvasmányos imaóráját, és a reggeli dicséretet imádkozzuk a templomban. Délután 4 óráig csendes szentségimádásra lesz lehetőség, amelyhez a szokott módon, 1-1 órás váltással segítséget kérnék az Oltáriszentség őrzésében. Este 8 órakor tűzszentelés, allelujás szentmise, feltámadási körmenet, melyre hozzanak magukkal mécseseket.

9; Húsvét vasárnap reggel 8, délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Akik szeretnék a családjuk húsvéti eledeleit megszenteltetni, vasárnap a reggel 8 órai szentmisére hozzák magukkal.

Megszakítás