Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2016. október 31. – 2016. november 6.

1; Vasárnaponként délelőtt 9 órára szeretettel várom az elsőgyónásra készülő gyerekeket.

2; November 1-én, délelőtt 11 órakor az evangélikus temetőben, délután 2 órakor a katolikus temetőben végezzük a sírszentelések szertartását. Akik szeretnék, elhunyt családtagjaik síremlékét megszenteltetni szíveskedjenek előre jelezni. November 1-én, délután 3 órakor a katolikus temetőben ájtatosságot tartunk a szokott módon, esti 5 órai szentmisére pedig szeretettel hívjuk azokat a gyászoló testvéreinket, akik az elmúlt évben kísérték szeretteiket utolsó útjukon. November 2-án, halottak napján reggel 8 és este 5 órakor itt a templomban, valamint déli 12 órakor a katolikus temető kápolnájában lesznek szentmisék.

3; Elsőpénteken délután 4 órától szentségimádási óra lesz. Szombaton délután fél 5-től a litániával köszöntjük a Szűzanyát.

4; Szeretettel jelzem, hogy a szombat esti szentmiséken az akasztói plébános atya, gyónási lehetőséget biztosít a kedves testvéreknek.

5; Hálásan köszönöm a missziók javára felajánlott múlt vasárnapi perselyadományaikat.

6; Akik szeretnének Ernő atya kiskőrösi vasmiséjéről DVD-n található videó összeállítást, jelentkezzenek a sekrestyében.

7; Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Aki halottak napján (vagyis november 1-je déltől november 2-a éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Megszakítás