Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2016. október 3-9.

1; Október 1-től az esti szentmisék kezdési időpontja 17 óra, a rózsafüzér imádságot a szentmisék után végezzük. Kivétel a mai vasárnap és elsőpéntek, mert ezen a napokon a szentmisék előtt, a szentségimádás alatt végezzük el a rózsafüzér imádságot. A Hit, remény, szeretet néven újonnan alakult Vándor Evangélium Imakör tagjai, a Kántor úr vezetésével csütörtök este fél 7-kor találkoznak a plébánia közösségi termében.

2; Hálásan köszönöm a Tátrai főorvos úrnak, hogy a Mária oltárt az októberi imádságokra megszépítette, és mindazok segítségét is külön köszönöm, akik a templomi felügyeletben szolgálatot teljesítettek.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű evangélikus vőlegény Jancsovics Pál, Jancsovics Pál és Turán Mária fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Leitert Imola, Leitert Henrik és Nemcsényi Anikó Rita leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az fiatal párért.

4; Október 10-én, este 7 órára szeretettel hívom a plébániára, azokat a felnőtteket, akik szentségekhez szeretnének járulni. Akik felnőttként szeretnének a keresztség, eucharisztia, bérmálás életadó szentségében részesülni.

5; Október 16-án, vasárnap este 5 órakor mutat be elődöm, Főtisztelendő Kiss Ernő atya pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából szentmisét itt a templomunkban. Mindenkit nagy- és megkülönböztetett szeretettel hívok, és elvárok erre az ünnepi szentmisére.

6; Akik már rendezték az idei évre az egyházi hozzájárulásukat, azoknak hálásan köszönöm, akik még ezt nem tették meg tisztelettel kérném, amint lehetőségeik engedik, szíveskedjenek rendezni.

Megszakítás