Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. július 15-21.

 1. Július 22-én (hétfőn) 18 órától a Magyar Continental Singers, 12-16 éves fiatalokból szerveződő Contini csapata ad koncertet templomunkban, „Kövess Engem!” címmel. A belépés díjtalan, de lehetőség lesz tá­mo-gatni a szolgálókat missziójukban egy gyűjtés keretében, illetve a CD-ik, DVD-ik és könyveik is el­ér­he­tőek lesznek a koncert alkalmával. Szeretettel hívunk és várunk Minden érdeklődőt!
 2. 2024. augusztus 1-jei hatállyal Dr. Bábel Balázs érsek Plébániánkra küldte gyakorlatra diakónusi beosz-tásban Hódi Dávid tisztelendő urat. Köszöntése a Közösségünk részéről az augusztus 4-ei (vasárnap), 9 órai szentmisén lesz.
 3. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 4. Köszönöm a Testvéreknek a templomkert rendezéséhez kapott segítséget és a Plébánia udvarának fűnyírá-sát.
 5. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Örs, Stella – Henrik, Ro-land, Vladimír, Vlagyimir – Valter, Kármen, Karmelina – Endre, Elek, Lotti, Dzsesszika – Frigyes, Kamill, Milla, Mirkó – Emília, Esztella, Emili – Illés, Margaréta, Eliána, Elánia – Dániel, Daniella, Daniéla) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. július 8-14.

 1. 2024. augusztus 1-jei hatállyal Dr. Bábel Balázs érsek Plébániánkra küldte gyakorlatra diakónusi beosztásban Hódi Dávid tisztelendő urat. Köszöntése a Közösségünk részéről az augusztus 4-ei (vasárnap), 9 órai szentmisén lesz.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű, kereszteletlen vő­le­gény Szekeres István, Szekeres István és Vellai Márta fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, római katolikus meny­asszony Pelsőci Klára Mária, Pelsőci Gyula és Barna Mária lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katolikus vő­le­gény Csúzi Zsolt, Csúzi László és Mayer Rózsa fia, valamint az erdőszentgyörgyi (Románia) szü­le­tésű, unitárius meny­asszony Eeremiás Andrea Ildikó, Eeremiás András és Máté Ildikó lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 4. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 5. Köszönöm a Testvéreknek az Oltáriszentség őrzését a pénteki szentségimádáson és a templomkert gyomtalanításához kapott segítséget.
 6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Apollónia, Apolka, Cirill, Donát, Brendon – Ellák, Liza, Edgár, Eperke – Lukrécia, Marina, Vera – Amália, Alma – Nóra, Lili, Norina – Dalma, Izabella – Jenő, Szilas – Örs, Stella) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. július 1-7.

 1. 2024. augusztus 1-jei hatállyal Dr. Bábel Balázs érsek Plébániánkra küldte gyakorlatra diakónusi beosztásban Hódi Dávid tisztelendő urat. Köszöntése a Közösségünk részéről az augusztus 4-ei (vasárnap), 9 órai szentmisén lesz.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a Közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban folytatódik a csendes szentségimádás.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Harangozó Gergő, Harangozó Péter és Balogh Zsóka fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, evangéli-kus meny­asszony Marosi Réka, Marosi Zsolt és Borbényi Anita lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 4. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 5. Köszönöm a Testvéreknek a Közösségi terem takarításához kapott segítséget.
 6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Pál, Bese, Bori – Annamária, Tihamér – Ottó, Ottokár, Marcián, Mia – Kornél Soma – Ulrik, Babett, Szvetlána – Emese, Sarolta – Csaba, Járfás – Apollónia, Apolka, Cirill, Donát, Brendon) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. június 24-30.

 1. 2024. június 28-án (péntek), 19 órakor tartjuk a Férfi imakör következő alkalmát a Plébánia közösségi termében, ahol meghívott vendégünk Bobek Tamás tiszakécskei plébános lesz, aki „Otthonom lesz az Isten háza…” – Boldogemlékű Leányfalusi Károly, a kiskőrösi Szent József Plébániatemplom hősi halált halt kántortanítójának élete és munkássága címmel képes előadást tart az egyházközség múltjából. Szeretet-tel hívjuk és várjuk az Érdeklődőket!
 2. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 3. Köszönöm a Testvéreknek:
  1. az Ökumenikus Családi Napon a perselyezésben és az ebédosztásban való segítséget;
  1. a plébániaudvaron a fűnyírást;
  1. a templomi növények rendezését.
 4. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Zoltán, Édua – Iván, Héra, Nolen – Vilmos, Maxim – János, Pál – László, Bársonyka – Irén, Levente, Lora – Péter, Pál – Bese, Bori) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. június 17-23.

 1. Június 16-án (vasárnap) Ökumenikus családi nap lesz a kiskőrösi keresztény felekezetek szervezésében. Térzenével, istentisztelettel (NEM HELYETTESÍTI A SZENTMISÉT!!!), ebéddel, gyermek és felnőtt-programokkal, koncerttel várjuk a kedves Testvéreket. További részletek a kihelyezett plakátokon olvas-hatók.
 2. 2024. június 28-án (péntek)tartjuk aFérfi imakör következő alkalmát a Plébánia közösségi termében, ahol meghívott vendégünk Bobek Tamás tiszakécskei plébános lesz, aki „Otthonom lesz az Isten háza…” – Boldogemlékű Leányfalusi Károly, a kiskőrösi Szent József Plébániatemplom hősi halált halt kántortanítójának élete és munkássága címmel képes előadást tart az egyházközség múltjából. Szeretettel hívjuk és várjuk az Érdeklődőket!
 3. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 4. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Jusztin, Arany, Tina – Alida, Laura – Arnold, Levente, Levéd – Gyárfás, Mikó, Zóra, Zora, Zorka – Rafael, Dina, Polett, Paula, Benigna – Alajos, Leila, Alojzia – Paulina, Akács – Zoltán, Édua) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. június 10-16.

 1. Június 10-én (hétfőn) az esti szentmise után a közösségi teremben énekkari próba lesz.
 2. Június 11-én (kedden) 13-18 óra között és 12-én (szerdán) 8-14 óra között VÉRADÁS lesz a Mű­ve­lődési Központban. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók!
 3. Június 16-án (vasárnap) Ökumenikus családi nap lesz a kiskőrösi keresztény felekezetek szervezésében. Térzenével, istentisztelettel (NEM HELYETTESÍTI A SZENTMISÉT!!!), ebéddel, gyermek és felnőttprogramokkal, koncerttel várjuk a kedves Testvéreket. További részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók.
 4. Gyere és gyógyulj!címmelkerül megrendezésre Pilisborosjenőn, 2024. augusztus 9-11. között a Ráhel Szőlőskertje gyógyító hétvége, amely segít feldolgozni az abortuszt. A lelki hétvégén akár több évtizedes traumákat képesek feldolgozni a résztvevők és megújulva, örömmel a szívükben mennek haza. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
 5. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 6. Köszönöm a Testvéreknek az Oltáriszentség őrzését az elsőpénteki szentségimádáskor és a templomi növények rendezéséhez kapott segítséget.
 7. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Félix, Annabella, Annamária, Lícia – Gréta, Margit, Gréti – Barnabás, Barna – Villő, Sebő, Orfeusz – Antal, Anett – Vazul, Herta – Jolán, Viola, Vid, Violetta – Jusztin, Arany, Tina) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. június 3-9.

 1. Június 3-án (hétfőn) az esti szentmise után a közösségi teremben és június 6-án (csütörtökön) 18 órától a templomban énekkari próbák lesznek. Szeretettel hívjuk és várjuk az újonnan csatlakozókat!
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
 3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a mátészalkai születésű, református vő­le­gény Biró András, Biró Endre és Darida Gyöngyi fia, valamint a kalocsai szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Fekete Ivett, Fekete Sándor és Narozsnik Emese lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 4. Köszönöm a Testvéreknek az úrnapi körmenet és a bérmálás előkészítéséhez és lebonyolításához kapott segítséget. Ugyancsak köszönöm a gyertyatartók újraaranyozását.
 5. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Anita, Kármen, Erazmus – Klotild, Kevin, Cecília – Bulcsú, Kerény, Tormás – Fatime, Ferdinánd, Reginald – Norbert, Norman, Cintia – Róbert, Robin, Roberta – Medárd, Helga, Zaránd – Félix, Annabella, Annamária, Lúcia) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. május 27. – 2024. június 2.

 1. Május 27-én (hétfőn) az esti szentmise után a közösségi teremben és 30-án (csütörtökön) 18 órától a templomban énekkari próbák lesznek. Szeretettel hívjuk és várjuk az újonnan csatlakozókat!
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, evangélikus vő­le­gény Szenczi Balázs, Szenczi Béla és Sztraka Mária fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Madácsi Anita, Madácsi Mihály és Tóth Erzsébet lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 4. Szeptember 27-29. között (péntek-vasárnap) zarándoklatot szervezünk Medjugorjébe. Részletek az elvihető ismertetőn!
 5. Köszönöm a Testvéreknek a díszkötet bemutató és az elsőáldozás előkészítéséhez és lebonyolításához kapott segítséget (takarítás, felajánlások az állófogadáshoz).
 6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Evelin, Fülöp – Hella, Pelbárt – Csanád, Emil – Magdolna, Magdaléna, Léna, Ervin – Janka, Zsanett – Angéla, Petronella – Tünde, Paulina, Kund, Torda – Anita, Kármen, Erazmus) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2026. május 20-26.

 1. Május 21-én (kedden) az esti szentmise után a közösségi teremben énekkari próba lesz.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, református vő­le­gény Fazakas Dávid László, Fazakas László és Gál Irén fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Zeleszkó Tünde, Zeleszkó Gábor és Szappanos Tünde lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Férfi imakör következő alkalma május 24-én (pénteken) 18 órakor lesz a templomunkban, melyre hívunk minden Testvérünket, hiszen ez alkalommal kerül bemutatásra a Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországoncímű díszkötet; ugyanakkor egy fotókiállítást is megtekinthetünk a pápalátogatásról, illetve a pápalátogatás kulisszatitkairól hallunk egy kerekasztal-beszélgetés keretében Dr. Tóth Tamástól, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárától és Munkatársaitól. Minden Érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
 4. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 5. Szeptember 27-29. között (péntek-vasárnap) zarándoklatot szervezünk Medjugorjébe. Részletek az elvihető ismertetőn!
 6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Ivó, Milán – Bernát, Felícia, Hanna – András, Konstantin – Júlia, Rita – Dezső, Renáta – Eszter, Eliza, Vanessza – Orbán – Evelin, Fülöp) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!

2024. május 13-19.

 1. Május 13-án (hétfőn) az esti szentmise után a közösségi teremben és május 15-én (szerdán) 18 órakor a templomban énekkari próbák lesznek.
 2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Dóczi Tamás, Dóczi Tamás és Pohankovics Zsanett Andrea fia, valamint a szegedi szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Frei Petra, Frei Attila és Markó Anita lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
 3. A Férfi imakör következő alkalma május 24-én (pénteken) leszaz esti szentmise után a Közösségi teremben.
 4. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
 5. Szeptember 27-29. között (péntek-vasárnap) zarándoklatot szervezünk Medjugorjébe. Részletek az elvihető ismertetőn!
 6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Pongrác, Gyöngy – Szervác, Imola, Imelda, Noel – Bonifác, Gyöngyi – Szonja, Zsófia – Botond, Mózes – Paszkál, Ditmár – Alexandra, Erik, Szandra – Ivó, Milán) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás