Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Attila atya

Seffer Attilának hívnak, és Isten kegyelméből 2009. június 27-én részesültem a papság szentségében. Főpásztorom, dr. Bábel Balázs érsek úr 2009. július elsejével helyezett a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Plébániára, Főtisztelendő Talapka István címzetes apát, plébános mellé kápláni beosztásba.

Tősgyökeres kerekegyháziként kisgyerekkoromtól kezdve húgommal együtt vallásosan neveltek minket. Természetes volt a családnak a vasárnapi szentmisén való közös részvétel.

Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd Kecskeméten tanultam mezőgazdasági középiskolában, és ugyanitt végeztem két év technikumot. Főiskolai tanulmányaimat Pécsett folytattam, majd ezt befejezve 2004. augusztus 17-én kértem fölvételemet a főegyházmegye papnövendékei közé. Teológiai végzettséget Szegeden szereztem.
2012. augusztusától első önálló állomáshelyemen, a kiskőrösi hívek körében kezdtem meg papi szolgálatomat.

Megszakítás